Waarom kiezen voor een ooglidcorrectie bij Betan Clinics?

30 minuten consult bij elke behandeling

Ervaren plastisch chirurgen met hoge, academische titel

Avond en weekend: Behandelingen ook in avond en in weekend

Nieuwste, geavanceerde behandeltechnieken

Less is more: behoud van natuurlijke mimiek

Ooglidcorrectie vergoed

Een aantal jaar geleden heeft het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht besteed aan chirurgische behandelingen die medisch noodzakelijk zijn maar niet door Nederlandse zorgverzekeraars vergoed worden. Dit zijn operaties zoals een bovenooglidcorrectie of buikwandcorrectie die uitgevoerd worden bij patiënten die zeer veel hinder ondervinden in het dagelijks leven. Sinds 2005 zijn dit soort operaties uit de basisverzekering gehaald, omdat ze gezien werden als ‘uiterlijke verfraaiing’ in plaats van medische noodzaak.

En toch zijn er tal van voorbeelden bekend waarbij er weldegelijk sprake is van een medische noodzaak. In het geval van een bovenooglidcorrectie kan het namelijk vóórkomen dat de bovenoogleden zodanig over de ogen hangen dat iemands gezichtsveld beperkt is en de persoon veelvuldig het hoofd achterover moet houden om goed te kunnen zien. Dergelijke gevallen hebben er toe geleid dat de bovenooglidcorrectie onder strenge eisen en alleen in gevorderde situaties teruggekomen is in de basis- of aanvullende verzekering.

Een ooglidcorrectie wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar wanneer er sprake is van medische noodzaak. Lees hieronder meer over de voorwaarden van een ooglidcorrectie vergoeding.

ooglidcorrectie vergoeding

Na deze blog weet je:

– Wat een ooglidcorrectie is

– Welke medische indicaties vergoed worden

– De richtlijn vanuit de vakvereniging (NVPC)

– Waar de plastisch chirurg op let tijdens het consult

– Zorgverzekeraars met een gedeeltelijke dekking

– Waar je op moet letten als het niet vergoed wordt

Heb jij al geïnformeerd naar de vergoeding van een ooglidcorrectie? Heb je forse klachten maar wordt de operatie niet vergoed? Of heb je gewoon een vraag? Neem gemakkelijk en snel contact met ons op.

Wat is een ooglidcorrectie?

Een ooglidcorrectie, ook wel ‘blepharoplastiek’ genoemd, is de meest uitgevoerde esthetische chirurgie wereldwijd. Hierbij gaat het om hangende oogleden waarbij tijdens de operatie een overschot aan huid en/of vetweefsel wordt verwijderd. Deze procedure kan zowel aan de boven- als onderoogleden uitgevoerd worden. Veel mensen vragen zich af of een ooglidcorrectie vergoed kan worden door de zorgverzekeraar.

Een bovenooglidcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed door de verzekeraar. Een vergoeding kan plaatsvinden vanuit de basisverzekering en bij enkele verzekeraars vanuit een aanvullende verzekering. Hieronder wordt uitgelegd onder welke omstandigheden een bovenooglidcorrectie wordt vergoed. Een onderooglidcorrectie wordt nooit vergoed door de verzekeraar.

Wanneer krijg je een ooglidcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering?

In het verleden verdwenen de plastisch-chirurgische ingrepen uit het voormalige ziekenfonds omdat er te veel mensen misbruik van zouden maken. Dit soort ingrepen werden gebruikt om alleen het uiterlijk te verbeteren zonder medische noodzaak. Sinds 2017 zitten deze ingrepen weer in de basisverzekering.

Een bovenooglidcorrectie kan vergoed worden vanuit de basisverzekering wanneer er volgens de verzekeraar sprake is van een medische indicatie. Dit houdt in dat je een ernstige beperking van het zicht hebt (ook wel gezichtsveldbepering) door verslapte of verlamde bovenoogleden en…:

  1.  …waarbij de afstand tussen de (onderrand) van het ooglid en het centrum van de pupil minder dan 1 mm bedraagt wanneer je recht vooruitkijkt (zie onderstaande afbeelding), en/of;
  2. …als gevolg van een aangeboren afwijking, en/of;
  3. …als gevolg van een chronische ziekte waarmee je geboren bent
afstand pupil ooglidcorrectie vergoed

Bovenstaande vereisten zijn de regels die gelden voor een vergoeding van een bovenooglidcorrectie. De plastisch chirurg beoordeelt tijdens het consult of je voldoet aan deze vereisten. In veel gevallen is er geen sprake van een aangeboren afwijking of chronische ziekte en zal de plastisch chirurg de afstand van ooglid tot pupil nauwkeurig opmeten. Veel mensen lezen op het internet dat bepaalde lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en vermoeide ogen een indicatie zijn voor een vergoeding van een bovenooglidcorrectie. Als je niet voldoet aan de vereisten van de zorgverzekeraar zoals eerder beschreven, wordt de ooglidcorrectie dus niet vergoed.

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) geeft in een richtlijn aan dat er sprake is van een medische indicatie wanneer er sprake is van 3 van de volgende 4 klachten: 

  1. hoofdpijn
  2. vermoeide ogen
  3. branderige ogen
  4. gezichtsveldbeperking

Daarnaast moet er bij lichamelijk onderzoek sprake zijn van overhangende huid van de bovenoogleden die tot op of over de wimpers hangt. Helaas wordt dit criterium niet aangehouden door de zorgverzekeraars omdat deze klachten niet in maat en getal uitgedrukt kunnen worden.

Voor een ooglidcorrectie vergoeding is een machtiging nodig

Alle zorgverzekeraars hebben als beleid dat in het geval je toch in aanmerking komt voor een vergoeding de plastisch chirurg een machtiging (toestemming) aanvraagt bij de zorgverzekeraar voordat de behandeling plaatsvindt. Een machtiging wordt dus niet ingevuld als het overduidelijk is dat je niet in aanmerking komt voor een vergoeding.

Hoe gaat de aanvraag van een machtiging in zijn werk?

1. Je vraagt bij de huisarts om een verwijsbrief voor een bovenooglidcorrectie;


2. Daarna maak je een afspraak bij de specialist. De specialist beoordeelt of er mogelijk sprake is van medische noodzakelijkheid en vraagt vervolgens om toestemming aan jouw zorgverzekeraar;


3. De zorgverzekeraar beoordeelt of je in aanmerking komt voor een vergoeding en brengt je daarna op de hoogte van de uitkomst;


4. Wordt de behandeling vergoed? Dan kan de ingreep plaatsvinden. Wordt de behandeling niet vergoed en moet je deze zelf betalen? Dan kun je altijd nog beslissen of je de ingreep wel of niet wilt ondergaan.

Bij Betan Clinics wordt alleen niet-verzekerde zorg geleverd. Dat wil zeggen dat de plastisch chirurg geen machtiging uitschrijft mocht je toch in aanmerking komen voor een vergoeding. In de meeste gevallen voldoet de cliënt niet aan de strenge vereisten van de zorgverzekeraar en zal de cliënt de ingreep zelf moeten betalen. De ingreep kan dan in elke kliniek plaatsvinden die gespecialiseerd is in ooglidcorrecties.

Welke verzekering vergoedt een ooglidcorrectie?

Ieder verzekeraar is verplicht om een bovenooglidcorrectie te vergoeden wanneer mensen voldoen aan de criteria die eerder werden genoemd. Voldoe je aan deze criteria, dan adviseren wij om rekening te houden met je eigen risico wanneer je in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie vanuit de basisverzekering. De kosten van een ooglidcorrectie die je zelf moet betalen kunnen variëren, afhankelijk van je eigen risico. Wanneer je eigen risico nog niet verbruikt is kunnen de kosten variëren tussen de € 385,00 en € 885,00, afhankelijk van de hoogte van je eigen risico.

Aanvullende verzekering

Indien je niet in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering, dan kun je dit alsnog aanvragen vanuit een aanvullende verzekering, echter is deze vergoeding helaas vaak beperkt. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat niet alle zorgverzekeraars een ooglidcorrectie vergoeden vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering

Wij sommen een aantal zorgverzekeraars op die vanuit een aanvullende verzekering een ooglidcorrectie niet dan wel gedeeltelijk dekken:

Ooglidcorrectie vergoeding VGZ:
 – maximaal € 950,00 vanuit aanvullend best
– maximaal € 950,00 vanuit vitaal uitgebreid

Ooglidcorrectie vergoeding Univé:
 – maximaal € 950,00 vanuit aanvullend best
– maximaal € 950,00 vanuit vitaal pakket

Ooglidcorrectie vergoeding CZ:
 geen vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Ooglidcorrectie vergoeding DSW:
 geen vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Ooglidcorrectie vergoeding Menzis:
 geen vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Wat als de ooglidcorrectie niet wordt vergoed?

De operatiekosten voor hangende oogleden kunnen sterk variëren per kliniek. Wij adviseren je om je te laten behandelen in een kliniek met ervaren specialisten die de ingreep al vele malen uitgevoerd hebben en die gebruik maken van kwalitatief goede materialen om de ingreep uit te voeren. Vraag gerust naar de opleiding en ervaring van de specialist en hoe de operatie uitgevoerd wordt.

Elke operatie – groot of klein – heeft een risico op complicaties. Met de juiste kennis en kunde van de behandeld specialist kan dit risico op complicaties verkleind worden. Echter, er zijn in Nederland en in het buitenland gevallen bekend dat er onzorgvuldig en met onvoldoende vakkennis ooglidcorrecties zijn uitgevoerd die hebben geleid tot ontsierende littekens, infecties en andere complicaties. Het blijkt dat 80 procent van de plastisch chirurgen elke maand patiënten ziet met ernstige complicaties door ondeskundig handelen. Wij adviseren je daarom om te allen tijde te kiezen voor ervaren specialisten met de juiste opleiding en voldoende vakkennis.

Bronnen:

1. International Survey on Aesthetic Surgery. Cosmetic. Beschikbaar via: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2017/10/GlobalStatistics2016-1.pdf Toegang in augustus, 2018.

2. Medisch contact. Beschikbaar via: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/noodzakelijke-ooglidcorrectie-weer-vergoed.htm Toegang in Augustus, 2018.

3. Zorginstituut Nederland. Beschikbaar via: this link Toegang in Augustus, 2018.

4. Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie. Beschikbaar via: https://www.nvpc.nl/uploads/stand/137141004DOC-PL Richtlijn Blepharoplastiek Bovenoogleden (revisie) aangenomen ALV NVPC 4 oktober 2014.pdf Toegang in Augustus, 2018.

5. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Beschikbaar via: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/onacceptabele-tekortkomingen-particuliere-klinieken Toegang in Augustus, 2018.

6. Medisch contact. Beschikbaar via: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ooglidcorrectie-met-dramatisch-gevolg.htm Toegang in Augustus, 2018.

7. Medisch contact. Beschikbaar via:https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/veel-missers-bij-cosmetische-behandeling.htm Toegang in Augustus, 2018.

De voordelen van Betan Clinics

Dr. Volkan Tanaydin, MD, PhD, PharmD

Big nummer: 59910764601

Lid van beroepsverenigingen

Bekend van