Disclaimer

Alle informatie die door Betan Clinics verstrekt wordt inclusief alle op de website gepubliceerde tekst- en beeldelementen is copyright van toepassing. Dit is niet van toepassing op informatie waarbij nadrukkelijk vermeld is dat er geen copyright van Betan Clinics op rust. Elke bezoeker van Betan Clinics mag geen auteursrechtelijk beschermde of door Betan Clinics opgeslagen informatie kopiëren of vermenigvuldigen zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van Betan Clinics. Onder ‘informatie’ valt elke vorm van uiting op onze website en in de kliniek, waaronder tekst, illustraties, foto’s, video’s en geluid. Wijzigingen op de inhoud van de website zijn uitdrukkelijk verboden.

Alle gepubliceerde logo’s, slogans en handelsmerken zijn al dan niet geregistreerde merken van Betan Clinics waar auteursrecht op rust. Tenzij anders aangegeven, mogen alle elementen niet worden gekopieerd, verspreid of vermenigvuldigd. Aan de informatie die op de website getoond wordt kunnen geen rechten of aanspraken verleend worden. Alle rechten onder voorbehoud.

Uitgaande links naar andere websites of bronnen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Betan Clinics. Het is ons recht om te allen tijde informatie op deze website aan te passen zonder voorafgaand een schriftelijke aankondiging.

Het is mogelijk dat u als bezoeker een onjuistheid aantreft in de gepubliceerde informatie op onze website. Opmerkingen hierover kunt kenbaar maken door een email te sturen naar info@betanclinics.nl.

Het staat Betan Clinics te allen tijde vrij om deze disclaimer te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging vervallen eerdere versies van de disclaimer zoals deze voorheen van kracht waren. Indien enige bepaling uit de disclaimer volgens wettelijke bepalingen niet uitvoerbaar is, dan blijven overige bepalingen uit de disclaimer onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig en volledig mogelijk gewijzigd worden, zodanig dat deze conform de wet rechtsgeldig is.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheid aangaande producten, diensten en uitingen, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden, artikel 2.

De voordelen van Betan Clinics

Dr. Volkan Tanaydin, MD, PhD, PharmD

Big nummer: 59910764601

Lid van beroepsverenigingen

Bekend van