Bovenooglidcorrectie/
wenkbrauwlift

Betan Clinics Ι versie 22 maart 2020

Spoednummer: +31(0)6 11 27 21 34

Regulier telefoonnummer: +31 (0)50 211 3 876
Email: info@betanclinics.nl
www.betanclinics.nl

Bovenooglidcorrectie

In deze digitale folder leest u informatie over een bovenooglidcorrectie bij Betan
Clinics: waarom en wanneer, het consult, de voorbereidingen, de operatie, de periode
na de behandeling, het resultaat en tot slot de complicaties en risico’s.

Om uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden voor een eventuele behandeling
goed in kaart te brengen is een consult met een plastisch chirurg van Betan Clinics
aangewezen. Deze brochure is een voorbereiding en/of aanvulling op dit consult.

Wanneer en waarom

Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenoogleden zo uitrekt dat de huid over de
ogen heen gaat hangen. Dit geeft vaak een vermoeid of ouder uiterlijk en kan het zicht
belemmeren. Het uitrekken van de huid rond de bovenoogleden is een gevolg van het
slapper worden van de huid rondom het oog. Soms gaat het uitrekken van de huid samen
met het uitpuilen van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren wordt geduwd
en gaat plooien. Ook kan een bolling boven het oog te zien zijn.

Wanneer u de zojuist genoemde problemen heeft en zich eraan stoort kan dat een goede
reden zijn om een bovenooglidcorrectie te overwegen.

Een bovenooglidcorrectie kan bestaan uit:

1. Alleen het verwijderen van de overtollige huid (eventueel met een reepje spier).
2. Soms moet ter plaatse van de binnenste ooghoek (naast de neus) ook nog vet verwijderd
worden.
3. Het combineren van de ingreep met een wenkbrauwlift. Dit kan worden bewerkstelligd
door middel van een inwendige wenkbrauwlift die een laagstaande wenkbrauw zonder extra
littekens een fractie lift. Een alternatieve mogelijkheid is door middel van een sneetje via de
bovenrand van de wenkbrauw, ook wel een directe wenkbrauwlift genoemd.
4. Het gelijktijdig uitvoeren van een behandeling met botuline toxine tegen krachtig fronsen
(wat de oogleden en het voorhoofd naar beneden trekt) waardoor ook een wenkbrauwlift
wordt gerealiseerd maar dan zonder een operatie.
5. Het combineren van een bovenooglidcorrectie met het inkorten van de hefspieren van de
bovenoogleden, zodat de ogen beter open kunnen staan. Dit wordt ook wel ptosiscorrectie
genoemd.
6. Het creëren van een dubbele plooi van de bovenoogleden, vooral bij Aziatische patiënten.
Dit wordt ook wel een Aziatische ooglidcorrectie of een double eyelid surgery genoemd.
7. Een bovenooglidcorrectie kan ook worden gecombineerd met een onderooglidcorrectie.
Zie daarvoor ook onze informatiefolder Onderooglidcorrectie.

Consult

Tijdens een vrijblijvend consult met een plastisch chirurg van Betan Clinics krijgt u uitvoerig
de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. Hij onderzoekt uw gelaat
en bovenoogleden en bespreekt met u of een bovenooglidcorrectie uw probleem voldoende
kan oplossen. Vervolgens worden al uw vragen beantwoord en wordt u zo volledig mogelijk
geïnformeerd over de behandeling: de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten
resultaat en de mogelijke complicaties. Een verkeerd beeld hiervan kan leiden tot een
teleurstelling.

De medisch specialist van Betan Clinics bespreekt ook met u wanneer hij niet overtuigd is dat
hij uw probleem voldoende kan oplossen. Waar dit mogelijk is, stelt hij een combinatie met
andere behandelingen of een totaal andere oplossing voor.

Voorbereidingen

Foto’s:
Vóór de behandeling worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier.

Stoppen met bloedverdunners:
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal de plastisch chirurg u vertellen op welk
moment u met deze medicijnen moet stoppen. Soms dient u dit advies ook nog voor te
leggen aan de arts die dit voor u heeft voorgeschreven om zeker te weten dat dit stoppen
geen extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Stoppen met roken:
Roken vernauwt de bloedvaten en geeft daardoor meer kans op stoornissen in de
wondgenezing. Daarom is het natuurlijk altijd beter om te stoppen met roken, maar voor een
ooglidcorrectie is het niet per se noodzakelijk.

Stoppen met alcohol:
Alcohol maakt de kans op een bloeduitstorting of nabloeding groter. Wij adviseren u dan
ook minstens 24 uur voor de ingreep geen alcohol te drinken.

De operatie

Vlak vóór de operatie tekent de plastisch chirurg van Betan Clinics het huiddeel af dat
weggenomen moet worden. Daarna wordt het gebied gedesinfecteerd en steriel afgedekt.
Na een plaatselijke verdoving wordt via een snee in de plooi van het bovenooglid het
huidoverschot weggehaald. Het eventueel uitpuilende vet ter plaatse van de mediale
ooghoek wordt soms ook verwijderd. Soms blijkt dat ook de hefspier is uitgerekt en wordt
deze weer wat ingekort, zodat u het bovenooglid weer goed open kan krijgen. Tot slot wordt
de huid gehecht. De hechtingen worden na een week weer verwijderd.

Na de behandeling

De meeste mensen ervaren een bovenooglidcorrectie niet als zeer pijnlijk. Tegen eventuele
pijn kunt u een paracetamol nemen. Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, kunt
u het beste contact met ons opnemen.

Na een bovenooglidcorrectie kunnen de oogleden gezwollen en blauw worden. Het komt
bijna nooit voor dat het zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Vroeger werd het
aangeraden om zwelling en bloeduitstortingen zoveel mogelijk te voorkómen door na afloop
een ijsbril of koude compressen te gebruiken. Dit is echter niet wetenschappelijk bewezen. U
hoeft dit dus niet te doen. Echter, geeft dit wel enige pijnverlichting. Dus als u dit prettig
vindt, mag u dat wel doen. Een pijnstiller is meestal niet nodig, maar als u dit toch wenst,
kunt u het beste paracetamol nemen. Het sluiten van de ogen kan direct na de operatie iets
moeilijker zijn als gevolg van de wond en zwelling van de oogleden. Dit herstelt snel na de
operatie, soms binnen enkele dagen en in uitzonderlijke gevallen binnen twee tot drie weken.

Er wordt geen verband aangebracht na de operatie. De wondjes worden na de hechting
afgeplakt met watervaste pleisters. Na één dag mag u weer douchen. Na één week worden
de hechtingen verwijderd en daarna mag u weer make-up en oogschaduw gebruiken.

Probeert u de eerste twee weken te voorkomen dat u veel moet hoesten, persen, tillen of
bukken. Dit geeft namelijk een hoge druk op de wond, en kan de wondgenezing verstoren.

Ook raden wij aan om de eerste twee weken beter niet sporten om contact met of druk op
de wond(en) te voorkómen.

Om verkleuring van de littekens te voorkómen dient u drie tot zes maanden lang de littekens
goed tegen zon te beschermen. Dit doet u door niet in de directe zon te gaan of een
zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor te gebruiken.

Het resultaat

Na zes tot twaalf weken kan het eindresultaat van de bovenooglidcorrectie bepaald worden.
Het resultaat is bijna altijd goed te noemen en de meeste mensen zijn dan ook tevreden tot
zeer tevreden. Kraaienpootjes zijn met deze operatie in het algemeen niet te corrigeren.

Het grootste deel van het litteken van een bovenooglidcorrectie komt te liggen in de
natuurlijke plooi van het bovenooglid. De littekens zijn daarom nauwelijks zichtbaar. Ook de
zwelling neemt af. Het gevoel van de huid rond het litteken van het bovenooglid wordt
minder door de operatie.

Wanneer het resultaat niet voldoende symmetrisch is, kan een nieuwe kleine operatie nodig
zijn. Een nieuwe correctie kan ook nodig zijn als de huid en de spier rondom het oog verder
verslappen en/of het voorhoofd en wenkbrauwen verder gaan zakken. Een aanvullende
bovenooglidcorrectie, wenkbrauwlift of voorhoofdslift zijn dan mogelijke opties.

Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over het resultaat, omdat u er bijvoorbeeld andere
verwachtingen had. Breng dit altijd ter sprake. We helpen u graag.

Complicaties en risico’s

De plastisch chirurg van Betan Clinics besteedt altijd zeer veel tijd, zorg en persoonlijke
aandacht aan uw behandeling. Toch treden helaas soms complicaties op:

Belt u in ieder geval bij:

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als voorbereiding en als aanvulling op het gesprek met de plastisch
chirurg van Betan Clinics en als “naslagwerk” voor de periode na de operatie. Een dergelijke
beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Plastische en
esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap; u kunt aan alle in deze folder geschreven
informatie dan ook geen garantie ontlenen betreffende het verloop en eindresultaat van uw
behandeling.

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te
lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van
DOKh.( https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/patient/een-klacht-over-uw-arts)

Meer informatie

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft kunt u deze ten alle tijden stellen aan
de plastisch chirurg van Betan Clinics. U kunt hiervoor een afspraak maken op een van de
spreekuren. Het kan dan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Voor
dringende vragen na de operatie kunt u ook ten alle tijden contact opnemen.

Spoednummer: +31(0)6 11 27 21 34

Betan Clinics
Regulier telefoonnummer: +31 (0)50 211 3 876
Email: info@betanclinics.nl
www.betanclinics.nl