Checklist Ooglidcorrectie

checklist-ooglidcorrectie-betanclinics-zwolle-groningen-hoogeveen-sneek-leeuwarden

 

Om een betere keuze te maken voor een kliniek of arts die ooglidcorrecties uitvoert is deze checklist samengesteld met 10 essentiële tips. De checklist biedt waardevolle inzichten die als doel hebben om teleurstellingen achteraf te voorkómen.

1 - Keuze voor een arts

Er bestaat in Nederland een grote variëteit aan artsen die werkzaam zijn binnen de cosmetische chirurgie, maar niet elke arts mag zich ‘chirurg’ noemen. In Nederland geldt dat chirurgische ingrepen onder plaatselijke verdoving uitgevoerd mogen worden door basisartsen. Basisartsen hebben een zesjarige geneeskundeopleiding gevolgd en het artsexamen met succes volbracht. Na het artsexamen bestaat de mogelijkheid om verder te specialiseren.

Een medische specialisatie houdt in dat de basisarts een vervolgopleiding volgt, bijvoorbeeld binnen de plastische chirurgie of algemene chirurgie. Pas na afronding van deze vervolgopleiding mag een arts zich ‘chirurg’ noemen.

Let op! Het komt in Nederland voor dat artsen zich ‘chirurg’, ‘plastisch chirurg’, ‘cosmetisch chirurg’ of ‘esthetisch chirurg’ noemen, maar dit niet zijn. Hoewel het wettelijk is toegestaan dat basisartsen chirurgische behandelingen zoals ooglidcorrecties onder plaatselijke verdoving mogen uitvoeren, is de bekwaamheid moeilijk te verifiëren omdat deze artsen geen officiële vervolgopleiding hebben gevolgd. Het is daarom aan te bevelen om een ooglidcorrectie alleen te laten uitvoeren door een erkend (plastisch) chirurg met ervaring in deze behandeling.

“Het komt in Nederland voor dat artsen zich ‘chirurg’, ‘plastisch chirurg’, ‘cosmetisch chirurg’ of ‘esthetisch chirurg’ noemen, maar dit niet zijn.”

2 - Het BIG-register

Om te controleren of de arts de juiste titel heeft en of de arts een bepaalde maatregel of bevel opgelegd heeft gekregen, is elke Nederlandse arts op te zoeken in het BIG-register. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en het register geeft duidelijkheid over wat elke Nederlandse zorgverlener kan en mag. Heb je twijfels of de arts de juiste titel voert, ga dan naar:

https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener

Vul de gegevens van de arts in die bekend zijn (bijvoorbeeld de achternaam en het beroep) en klik op ‘zoeken’. In het zoekresultaat vind je het specialisme van de arts. Staat er bijvoorbeeld ‘plastische chirurgie’, dan weet je zeker dat de arts een officiële opleiding tot plastisch chirurg heeft afgerond. Staat er ‘arts’, dan heeft de arts geen vervolgopleiding gevolgd óf is de arts nog bezig met de vervolgopleiding. Het kan zijn dat een toezichthoudende instantie een maatregel of bevel aan de arts heeft opgelegd. Dit zijn instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, het tuchtcollege voor de gezondheidszorg of het College van Medisch Toezicht. De maatregel of het bevel is direct zichtbaar in het zoekresultaat van het BIG-register.

3 - Ervaring van de arts

Om er zeker van te zijn dat de ooglidcorrectie naar tevredenheid verloopt, is het belangrijk om te weten hoeveel ervaring de arts heeft met deze ingreep. Het is veelvuldig aangetoond dat de mate van ervaring van de behandelaar samenhangt met het succespercentage van de ingreep en het risico op complicaties. Hoe meer ervaring, des te meer kans op een tevreden resultaat en des te minder kans op nare complicaties. Ongeacht de titel van de arts is het raadzaam om informatie te verkrijgen over de ervaring van de arts met deze ingreep. Ter vergelijking: het kan voorkómen dat een plastisch chirurg nauwelijks tot geen ooglidcorrecties zelfstandig heeft uitgevoerd. In dit geval zijn ooglidcorrecties daarom alleen voorbehouden aan plastisch chirurgen die aantoonbare training en toetsing hebben ondergaan. Informatie over de ervaring van de arts kan te vinden zijn op de website van de kliniek of je kunt navraag doen bij de kliniek, bij de arts zelf of anderen die door de arts behandeld zijn.

Intakegesprek met iemand anders?

Zorg er altijd voor dat je tijdens een consult of intakegesprek de arts spreekt die jou gaat behandelen. Neem geen genoegen met iemand anders die je niet gesproken hebt. Vraag voor de zekerheid na of de arts die het consult doet ook de behandelend arts is. Andere zorgverleners (bijvoorbeeld verpleegkundigen) of adviseurs zijn niet opgeleid om gesprekken aan te gaan over operatierisico’s, technieken en resultaten. De arts blijft eindverantwoordelijk.

4 - Lid van een beroepsvereniging

Controleer of de behandelend arts lid is van een of meerdere beroepsverenigingen in het binnen- en/of buitenland. Een beroepsvereniging is doorgaans een wetenschappelijke vereniging die tot doel heeft om de ontwikkeling van het medisch specialisme te bevorderen ten behoeve van goede patiëntenzorg. Dit betekent onder andere: het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, het verbeteren van de opleiding en het bevorderen van de patiëntenvoorlichting.

Twee voorbeelden van erkende beroepsverenigingen in Nederland zijn de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC). Kies je voor een plastisch chirurg die aangesloten is bij de NVPC en/of NVEPC, dan weet je zeker dat de behandelaar een geregistreerd specialist is, hij of zij aan de hoge kwaliteitseisen van de beroepsvereniging voldoet en voldoende bijscholing geniet.

Is de arts aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen, dan herken je dit aan het logo van de vereniging op de website van de kliniek of de arts. Mocht deze informatie ontbreken, dan kun je altijd navraag doen bij de betreffende arts.

 

 

Elke 5 jaar een beoordeling

Een medisch specialist die aangesloten is bij een beroepsvereniging zoals de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie wordt elke 5 jaar ‘gevisiteerd’. Dit houdt in dat de medisch specialist beoordeeld wordt op de praktijkvoering en nascholing. Voldoet de medisch specialist niet aan de vereisten, dan verliest hij/zij de registratie als medisch specialist en mag hij/zij het medisch specialisme niet meer uitoefenen. Op deze manier wordt goede kwaliteit en veiligheid van behandelingen uitgevoerd door de beroepsleden gewaarborgd.

5 - Een behandeling op maat

Een bovenooglidcorrectie is relatief een eenvoudige ingreep, maar niet elke bovenooglidcorrectie is dezelfde. Er bestaan diverse varianten van uitvoering afhankelijk van jouw anatomie, klachten en wensen. Veel voorkomende variaties zijn bijvoorbeeld dat de arts naast de ooglidcorrectie ook een wenkbrauwlift uitvoert als de wenkbrauwen te laag staan, of dat de arts een gedeelte van het onderliggende vet verwijdert bij verdikte bovenoogleden. Tevens kan het soms nodig zijn om aanvullend injectables (botox en fillers) te gebruiken om het meest optimale resultaat te behalen. Een bovenooglidcorrectie moet dus op jouw maat uitgevoerd worden en de arts zal ruime ervaring moeten hebben om deze kwaliteit te kunnen bieden. Een arts die voldoende bekwaam is zal samen met jou een persoonlijk behandelplan opstellen en precies uitleggen hoe de ooglidcorrectie bij jou uitgevoerd moet worden. Let er daarom op dat de arts jouw eigen aangezicht uitgebreid en aandachtig beoordeelt.

6 - Informatie over de nazorg

Voordat je een ooglidcorrectie ondergaat moet voor jou duidelijk zijn hoe de nazorg geregeld is. Voorkóm dat je achteraf voor verrassingen komt te staan en laat je goed informeren over de nazorg. Elke chirurgische ingreep, groot of klein, kan complicaties met zich meebrengen, dus ook een ooglidcorrectie. Een goede, adequate nazorg is belangrijk om mogelijke complicaties te beperken. Er zijn een aantal zaken die voor jou inzichtelijk moeten zijn:

1. Welke complicaties kunnen er optreden en hoe vaak komen deze voor? 

2. Hoe is de behandeling van complicaties geregeld bij de kliniek of arts die je kiest? 

3. Kan de behandelend arts zelf complicaties oplossen, zoals een hersteloperatie of adequate wondzorg? 

4. Hoe is de bereikbaarheid van de kliniek ’s nachts en in het weekend geregeld en is er te allen tijde een arts bereikbaar? 

5. Welke regeling wordt er getroffen als je niet tevreden bent met het resultaat? 

6. Zijn alle consulten voor en na de ooglidcorrectie en alle benodigdheden inbegrepen in de prijs?

Een kliniek of arts die goede nazorg levert zal op de website, telefonisch en met name tijdens het intakegesprek duidelijke informatie verschaffen over deze nazorg. Ontbreekt deze informatie, zorg er dan voor dat je antwoord hebt op al deze vragen voordat je de ooglidcorrectie ondergaat.

Informatie over risico’s en complicaties

Tijdens het intakegesprek met een arts is het belangrijk dat de risico’s en mogelijke complicaties van een ooglidcorrectie in begrijpelijke taal aan jou uitgelegd worden. Dit is noodzakelijk om te beseffen dat elke ingreep risico’s met zich meebrengt. Let op dat het gewenste resultaat nooit 100% gegarandeerd is.

Bedenktijd voor een behandeling

Klinieken zijn verplicht om je voldoende bedenktijd te geven voordat je definitief besluit om een ooglidcorrectie te ondergaan. De tijd die hiervoor nodig is noemt men ook wel ‘Cooling off periode’. Dit is de periode na het oriënterende gesprek waar de arts het behandelplan voorstelt tot aan jouw besluit om de behandeling in gang te zetten. Voor een ooglidcorrectie geldt een minimale bedenktijd van 24 uur. Het is dus niet toegestaan om dezelfde dag nog de ingreep te laten plaatsvinden. De kliniek is ook verplicht om je voldoende tijd te geven om de behandelovereenkomst te lezen en te ondertekenen. In deze overeenkomst komen diverse medische en juridische aspecten van de behandeling aan bod die voor jou als klant belangrijk zijn om te weten.

7 - Goedkoop is duurkoop

Laat je niet misleiden door scherpe aanbiedingen of (tijdelijk) goedkope ooglidcorrecties. Het gezegde ‘goedkoop is duurkoop’ is ook in de cosmetische chirurgie helaas een feit. Prijzen van ooglidcorrecties kunnen enorm variëren van kliniek tot kliniek. Voor bovenooglidcorrecties variëren de prijzen gemiddeld tussen de € 300,- en € 1.500,-. Als klant kun je vraagtekens zetten bij extreme uitschieters. Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Lage prijzen wekken vaak het vermoeden dat er één of meerdere tekortkomingen zijn in de informatievoorziening, de behandeling of de nazorg. In sommige gevallen komen er een groot aantal onverwachte kosten aan te pas. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is het wettelijk verboden om korting te geven op cosmetische behandelingen om te voorkómen dat het commercieel belang zwaarder opweegt dan het medisch belang van de klant.

“Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.”

8 - Advertenties naar waarheid

Elke kliniek of arts zal je ervan willen overtuigen dat je bij hem of haar op de juiste plek bent voor een ooglidcorrectie. De meeste mensen zoeken online informatie over ooglidcorrecties en raadplegen in de meeste gevallen een zoekmachine. Verspreid over het internet zijn er talloze advertenties te vinden die aansluiten bij datgene wat je zoekt. Specifiek voor een ooglidcorrectie kom je regelmatig termen tegen zoals: ‘specialistische artsen’, ‘scherpe prijs’, ‘laagste prijsgarantie’, ‘beoordeeld met een 9.8’, ‘best beoordeelde kliniek’, ‘top resultaten’, ‘hoogste klanttevredenheid’, ‘Meer dan 5.000 behandelingen per jaar’. Wees altijd kritisch en controleer voordat je een kliniek uitkiest of de claims in een advertentie onderbouwd zijn, maar ook duidelijk, eerlijk en waarheidsgetrouw zijn. Ook voor advertenties geldt: als de claim te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook zo.

9 - Mening van anderen

De mening van anderen is goudwaard. Ooglidcorrecties zijn een van de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in Nederland en daarom is de kans groot dat er tenminste één persoon uit je directe omgeving ooit al een ooglidcorrectie heeft ondergaan. Niet iedereen zal openlijk kenbaar maken een ingreep te hebben gehad, maar het kan waardevol zijn om ervaringen van anderen aan te horen. Het kan gaan om belangrijke informatie zoals het consult, de voorbereiding op de ingreep en de directe nazorg. Maar ook waardevolle informatie over de arts. Wat voor persoon is de arts? Hoe gaat de arts met zijn klanten om? Geeft de arts een prettig en vertrouwd gevoel? Tegenwoordig zijn er diverse websites waar je terecht kunt voor beoordelingen en ervaringen van anderen die al een behandeling hebben ondergaan in de kliniek naar keuze. Ervaringen van anderen vormen een goede afspiegeling van de patiënttevredenheid. In het bijzonder is het raadzaam om ervaringen te lezen van de behandeling die je wenst, in dit geval een ooglidcorrectie. Op deze manier heb je een goed beeld wat je kunt verwachten van de zorg en van de arts die jou behandelt. De ene kliniek zal er meer aan doen om beoordelingen te scoren dan de andere kliniek. Het wil niet zeggen dat een kliniek met een beperkt aantal online ervaringen of beoordelingen slecht is. Het is raadzaam om zoveel als mogelijk ervaringen door te lezen in plaats van af te gaan op één gemiddelde beoordelingscijfer. Er is een website in het leven geroepen om patiënten te informeren van en te beschermen tegen falende zorgverleners die ter verantwoording geroepen zijn na bewijs van onvoldoende zorgverlening. De zogenaamde Zwarte Lijst bevat alle namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen die in het BIG-register opgenomen zijn met een berisping, schorsing of doorhaling artsen. De Zwarte Lijst is te vinden op www.zwartelijstartsen.nl. Belangrijk om te vermelden is dat een arts die opgenomen is in de Zwarte Lijst niet per definitie een slechte arts is en weldegelijk ingrepen naar behoren kan uitvoeren.

10 - Last but not least: Een vertrouwd gevoel

Niet geheel onbelangrijk is om je te laten behandelen door een arts bij wie jij je vertrouwd voelt. Een goed gevoel bij de behandeling en bij de persoon die de behandeling uitvoert is uiterst belangrijk voor een goed resultaat. Voel je je niet prettig bij de arts, overweeg dan om op zoek te gaan naar een andere arts met wie je een betere klik hebt.

Samengevat

1. De juiste titel van de arts Weet of je te maken hebt met een basisarts of medisch specialist. Controleer of de arts een officiële vervolgopleiding in de (plastische) chirurgie heeft gevolgd. Laat je niet misleiden door andere titels die de indruk doen wekken dat je te maken hebt met een chirurg. 

2. Het BIG-register Zoek de arts op in het BIG-register (www.bigregister.nl). Het BIG-register geeft inzage in de titel van de arts en of de arts een maatregel of bevel opgelegd heeft gekregen door toezichthoudende instanties. Het register geeft inzicht in wat een zorgverlener kan en mag. 

3. Ervaring van de arts Ben er zeker van dat de behandelend arts voldoende ervaring heeft met het verrichten van ooglidcorrecties. Dit geeft meer garantie op een tevreden resultaat zonder nare complicaties. 

4. Lid van een beroepsvereniging Controleer of de arts lid is van een beroepsvereniging zoals de NVPC of NVEPC. Dan weet je zeker dat de behandelaar een geregistreerd specialist is, hij of zij voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en voldoende bijscholing geniet. 

5. Behandeling op maat Elke bovenooglidcorrectie is anders. De behandelend arts dient uitgebreid aandacht te besteden aan jouw anatomie, klachten en wensen. De ingreep dient op jouw maat uitgevoerd te worden. Alleen een ervaren arts kan deze kwaliteit bieden. 

6. Informatie over de nazorg Voordat je een ooglidcorrectie ondergaat moet volledig duidelijk zijn hoe de nazorg geregeld is. Is er 24/7 een arts bereikbaar en welke nazorg wordt er geleverd als er iets mis zou gaan? Voorkóm dat je achteraf voor verrassingen komt te staan. 

7. Goedkoop is duurkoop Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Lage prijzen wekken vaak het vermoeden dat er tekortkomingen zijn in de informatievoorziening, de behandeling of de nazorg. In sommige gevallen komen er een groot aantal onverwachte kosten aan te pas. 

8. Advertenties naar waarheid Wees altijd kritisch en controleer voordat je een kliniek uitkiest of de claims in een advertentie onderbouwd zijn, maar ook duidelijk, eerlijk en waarheidsgetrouw zijn. Ook voor advertenties geldt: als de claim te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook zo. 

9. Mening van anderen Informeer bij mensen om je heen die al een ooglidcorrectie hebben ondergaan. Het delen van positieve en negatieve ervaringen is goudwaard. Ook ervaringen op het internet zijn zeer waardevol. Op deze manier heb je een goed beeld wat je kunt verwachten van de zorg en van de arts die jou behandelt. 

10. Last but not least: een vertrouwd gevoel Laat je alleen behandelen door een arts bij wie jij je vertrouwd voelt. Een goed gevoel bij de behandeling en bij de persoon die de behandeling uitvoert is uiterst belangrijk voor een goed resultaat. Heb je geen klik met de arts? Ga dan op zoek naar een andere arts.

Advies?

Mail ons

info@betanclinics.nl

App ons

050 21 138 76

Bezoek ons

Bekijk onze vestigingen

ervaring tips lip fillers
Fillers

Lip fillers ervaringen

Een lipvergroting met lip fillers is onder de 20ers en 30ers bij uitstek de meest